Julkaisemme satavuotisjuhlavuotemme kunniaksi blogipostauksia ajankohtaisista aiheista. Lue Patrikin blogipostaus ympäristökysymyksistä.

 

Olemme eturintamassa myös ympäristökysymyksissä

Me Karjaan Puhelimella haluamme kantaa vastuumme kotiseutua sekä tulevia sukupolvia kohtaan edistämällä kestävää kehitystä. Yhtiön liikeidea perustuu pitkän tähtäimen toimintaan ja luotettavuuteen, rakennamme verkkoratkaisut palvelemaan seutuamme vuosikymmeniä.

Epäsuorat ja alueelliset ympäristövaikutukset

Kuitupalvelumme antavat käyttäjilleen aivan uusia mahdollisuuksia etätyöhön ja digitaalisten palveluiden käyttöön. Kaikilla etänä tehtävillä asioilla, niin työhön liittyvillä kuin yksityisilläkin, on pidemmällä tähtäimellä iso vaikutus ympäristöön, erityisesti pitkien välimatkojen maaseudulla. Haluamme pitää huolen siitä, että alueemme asukkailla on mahdollisuus niihin peruspalveluihin, joita tarvitaan uuden, ympäristöystävällisemmän digitaalisen yhteiskunnan muodostamiseen.

Haja-asutusalueillamme on uskomaton potentiaali, joka vain odottaa löytämistään. Rakentamalla kuituverkkoa myös keskusta-alueiden ulkopuolelle kannamme kortemme kekoon elävän maaseudun puolesta, pidemmällä tähtäimellä mahdollistamme ehkä täysin uusia muotoja tänne muuttamiselle ja täällä asumiselle.

Toimintamme ilmastovaikutukset   

Jotta ympäristövaikutukset voidaan aktiivisesti ottaa huomioon liiketoiminnassa, pitää ensin tietää nykytilanne. Yksinkertaisimmillaan tämä tehdään analysoimalla toiminnan ilmastokuormitusta, käytännössä mitataan tai lasketaan liiketoiminnan hiilidioksidipäästöjä. Olemme yhteistyössä Pöyry Finland Oy:n kanssa analysoineet ja kehittäneet tavan seurata ja tehdä toimenpiteitä vähentääksemme toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai hyvittää niitä. Prosessi on jatkuva, ensin aloitetaan suurimmista päästökohteista ja jatketaan kohti pienempiä.

Kuinka ympäristöystävällisiä kuituliittymämme sitten ovat?

Mitä Karjaan Puhelin ihan konkreettisesti tekee ympäristön eteen? Kuinka ympäristöystävällisiä kuituliittymämme ovat?

Tietoliikenteestä puhuttaessa ensimmäisenä tulee mieleen energiankulutus. Tämän tyyppisten palveluiden tuotanto käyttää melkoisesti sähköä. Karjaan Puhelin on jo pitkään ostanut 100 % uusiutuvaa vesisähköä. Kun sähkö tuotetaan vesivoimalla, on se itseasiassa niin kutsuttua nollapäästöenergiaa eli vielä ympäristöystävällisempää kuin uusiutuvat energiamuodot. 

Toinen näkökulma energiankäyttökeskusteluun on energiatehokkuus, toisin sanoen pyrkiä käyttämään mahdollisimman vähän energiaa palveluiden tuotantoon. Kuituliittymiemme ”konehuoneessa” käytämme passiivista GPON-teknologiaa, joka mahdollistaa pitkät välimatkat eli keskuksia tarvitaan vähemmän. Esimerkiksi koko Inkoon kunnan aluetta pystymme palvelemaan yhdestä ainoasta pisteestä. Pieni määrä keskuksia tarkoittaa parempaa energiatehokkuutta, koska näin pystymme varustamaan kaikki keskukset mahdollisimman hyvällä ja energiatehokkaalla teknologialla.

Olemme myös itse kehittäneet passiivisen maaviilennysjärjestelmän, joka jäähdyttää keskukset lähes ilman sähköä. Lisäksi asennutamme aurinkopaneeleita keskusten katoille aina, kun se on järkevää. Isompien keskusten ylijäämälämpö otetaan myös talteen ja käytetään toimistotilojemme lämmitykseen.  

Ympäristönäkökohdat päivittäisessä työssä

Päivittäistä työtä meillä ohjaa sisäinen ympäristöopas. Asiakaspalvelumme ja muutoinkin henkilöstömme pyrkii olemaan saavutettavissa niin fyysisesti kuin digitaalisissa kanavissakin. Tulemme aina palvelemaan asiakkaitamme henkilökohtaisesti ja kasvotusten, mutta tavoitteena on pystyä hoitamaan yhä enemmän asioita myös ilman, että asiakkaan tarvitsee tulla paikan päälle. Palvelupisteisiimme on helppo tulla liikkumisvälineestä riippumatta.

Kehitämme jatkuvasti valvonta- ja automaatiotyökalujamme, jotta mahdollisimman monet huoltotyöt voidaan tehdä etänä ja siten säästää niin aikaa kuin energiaakin.

Kaikkea ei kuitenkaan voi hoitaa etänä, sekä verkon rakentaminen että ylläpito vaativat liikkumista kentällä. Tästä aiheutuvia päästöjä vähennämme vaihtamalla automme vähitellen sähkökäyttöisiin ja välttämällä tarpeetonta ajoa. Käytämme paikallisia alihankkijoita aina kun se on mahdollista ja keskitämme pidemmällä tehtävät työt siten, että kerralla hoidetaan useampi asia.

Karjaan Puhelin seuraa mielenkiinnolla uuden teknologian kehittymistä niin ympäristökysymyksiin kuin muutoinkin alaan liittyen. Uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja testataan ja arvioidaan jatkuvasti osana yhtiön kehitystyötä. Yksi esimerkki tästä on Dragsvikiin rakennettava 1MW aurinkopuisto, jonka toteutamme yhteistyössä Raaseporin Energian ja Raaseporin kaupungin kanssa. Sieltä tulemme saamaan kuitupalveluillemme aidosti paikallista ja todella ympäristöystävällistä sähköä.


Karjaan Puhelin Oy
Patrik Gustafsson
Tekninen johtaja 

Otimme Maailman ympäristöpäivänä 2019 käyttöön Karjaan Keskus- ja autotallirakennustemme katoille asennetut 94 aurinkopaneelia. Salossa valmistetut paneelit toimitti ja asensi yhteystyökumppanimme Raaseporin Energia. Ne tuottavat 31 kW sähköä, joka kattaa ison osan keskuksemme tarpeesta ja tekee kuitupalveluistamme entistä ympäristöystävällisempiä.