Data

Pålitliga och snabba anslutningar är en förutsättning för företagsverksamhet.

Distansjobb, stora datafiler och användning av molntjänster ställer höga krav på anslutningens kapacitet och på säkerheten när det gäller till exempel e-post och annan dataöverföring. Vi vill hjälpa ditt företag med så pålitliga och snabba lösningar som möjligt.

Vi hjälper dig att sänka kostnaderna, förbättra säkerheten och öka flexibiliteten.

När du anlitar oss garanterar vi högklassiga och omfattande tjänster vad gäller datanät, datasäkerhet och internettjänster. Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi leverera helhetslösningar till både små och stora företag i hela landet.

Till företagsnätet går det att beställa olika tilläggstjänster. Omfattningen på servicen bestämmer du enligt dina behov. Vilka hastigheterna är beror på området och den tillgängliga tekniken. Ett modem ingår alltid i leveransen.

Koppla ihop verksamhetsställen

Har ditt företag flera verksamhetsställen? Hos oss får du en datakommunikationslösning!

Företagsnät-tjänsten kopplar samman företagets olika verksamhetsställen i ett och samma nätverk. Bland de olika hastighetsalternativen hittar vi säkert ett alternativ som passar just ditt och ditt företags behov.

Framtidssäker datakommunikation

Karis Telefons företagstjänster erbjuder ditt företag flexibla lösningar, både nuvarande dataöverföringsbehov och framtida behov. Du får en skräddarsydd tjänst som motsvarar ditt företags nuvarande behov, men så att det också går att utveckla enligt företagets behov och i takt med att teknologin utvecklas.

Tal

Rätt lösning

Vårt utbud av taltjänster omfattar allt från enskilda förbindelser till telefonins alla delområden, såsom talöverföring, anslutningar, telefonsystem och telefonväxlar, växeltjänster, servicenummer och all övrig behövlig utrustning.

När det gäller mobiltelefoner litar vi på DNA Ab:s lösningar. DNA Ab är en riksomfattande mobiltelefonoperatör som ägs av de lokala telefonbolagen.

DNA-anslutningarna omfattas av ett brett och konkurrenskraftigt tjänsteutbud. Tjänsten har god hörbarhet, vilket är en grundförutsättning. Oberoende om ditt företag är en storförbrukare av mobila tjänster eller enbart behöver ett enklare system, har vi den lämpliga och moderna lösningen.

Mobiltjänsterna, som i dag också är en nödvändighet på fasta kontor, kan integreras i såväl växelsystem som företagets e-post, kalender, CRM, ERP-system.

 MG 4413 web