Karis Telefon Ab

Karis Telefon -koncernen är medlem i Finnet-förbundet och Suomen Seutuverkot ry. Bolaget, som ägs av sina abonnenter, erbjuder ICT-tjänster åt konsumenter, företag, samfund och operatörer. Sedan 2008 har vi, baserat på en av bolagsstämman fastslagen investeringsplan, fokuserat på fibertjänster samt byggandet av fibernät i Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, där våra konsumentkunder finns. Våra företagskunder finns på en sträcka från Helsingfors till Hangö. Våra kunder betjänas i kundtjänstpunkten i Karis samt av våra återförsäljare i Ekenäs och Hangö. 

Det lokala telefonbolaget grundades den 26 oktober 1920, då målsättningen var att få fungerande telefonförbindelser. I dag är verksamheten mångsidigare och förmedlaren av information, rörlig bild och tal står inför helt nya utmaningar. Fibernätet har helt och hållet ersatt det gamla koppartelefonnätet, som stängdes år 2020.

Målsättningen är att alla nya fiberabonnenter även skall bli bolagets aktieägare. På det sättet säkerställs att bolaget även i fortsättningen ägs lokalt och fortsätter att arbeta för det lokala samfundets välfärd.

Vision

Karis Telefon Ab strävar efter att vara en banbrytande och hållbar aktör inom optisk fiberinfrastruktur och digitala tjänster. Vår vision är att förbättra livet för våra kunder och lokalsamhället, genom att erbjuda grundläggande infrastruktur och digitala lösningar som kan bidra med nya möjligheter och en ökad livskvalitet. Vi vill bevara planeten – genom ansvarsfullt agerande samt användning av miljövänlig teknologi strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan till noll.

Mission

Vi bygger och upprätthåller det fibernät som behövs för utveckling av det digitala samhället i regionen och vi ger invånarna stöd i användningen av nya digitala tjänster.

Våra värderingar

  • Våra kunder är i fokus i allt vi gör. Kunderna äger företaget. Vi lyssnar på deras behov och strävar efter att erbjuda tjänster som överträffar deras förväntningar. Vårt mål är att göra deras liv enklare och mer anslutet.

  • Vi är drivna av innovation och teknologi. Vi arbetar ständigt för att vara i framkant av den digitala utvecklingen och skapa lösningar som gör livet enklare och bättre för våra kunder.

  • Vårt mål är att vara en förebild inom hållbarhet. Vi tar ansvar för vår planet och vårt samhälle. Vi investerar i miljövänliga teknologier och strävar efter att minska vår miljöpåverkan till noll.

  • Vi tror på kraften i samarbete. Genom att samarbeta med andra aktörer, kan vi utöka vår verksamhet och nå nya områden på ett ekonomiskt hållbart sätt.ORGANISATION HISTORIA  ÅRSBERÄTTELSE  TEKNOLOGISTIPENDIUM  AKTIEÄGARE  DATASKYDD SPONSORERING