Karis Telefon Ab

Karis Telefon -koncernen är medlem i Finnet-förbundet och Suomen Seutuverkot ry. Bolaget, som ägs av sina abonnenter, erbjuder ICT-tjänster åt konsumenter, företag, samfund och operatörer. Sedan 2008 har vi, baserat på en av bolagsstämman fastslagen investeringsplan, fokuserat på fibertjänster samt byggandet av fibernät i Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt, där våra konsumentkunder finns. Våra företagskunder finns på en sträcka från Helsingfors till Hangö. Våra kunder betjänas i kundtjänstpunkten i Karis samt av våra återförsäljare i Ekenäs och Hangö. 

Det lokala telefonbolaget grundades den 26 oktober 1920, då målsättningen var att få fungerande telefonförbindelser. I dag är verksamheten mångsidigare och förmedlaren av information, rörlig bild och tal står inför helt nya utmaningar. Fibernätet har helt och hållet ersatt det gamla koppartelefonnätet, som stängdes år 2020.

Målsättningen är att alla nya fiberabonnenter även skall bli bolagets aktieägare. På det sättet säkerställs att bolaget även i fortsättningen ägs lokalt och fortsätter att arbeta för det lokala samfundets välfärd.


ORGANISATION HISTORIA  ÅRSBERÄTTELSE  TEKNOLOGISTIPENDIUM  AKTIEÄGARE  DATASKYDD SPONSORERING