Från telefonstolpar till fiberkablar 

Året var 1877 när Alexander Graham Bell ringde sitt första telefonsamtal. Efter detta gick utvecklingen snabbt. I Västnyland var det Fiskars bruk som var först med att bygga en telefonlinje. Bröderna Haglind gav allmänheten en möjlighet att bekanta sig med telefonen genom att i Ekenäs Notisblad den 22.3.1884 meddela att ”en profledning uppställes i dag emellan fröken Törnbloms och enkefru Lilljans restaurationer, der envar är i tillfälle att öfvertyga sig om apparatens utmärkthet”. Efter detta började ett telefonnät breda ut sig i trakten. Nätet var dock delvis av mycket dålig kvalitet, vilket ledde till allmänt missnöje och den 10 oktober 1920 samlades intresserade från Karis och Snappertuna för att utreda bildandet av ett telefonbolag.

Den 26 oktober 1920 grundades Karis Telefon Ab, som således firar sitt hundraårsjubileum år 2020. Idag har Karis Telefon över 6 000 aktieägare, varav största delen är privatpersoner. Karis Telefon är inte mera endast ett telefonbolag, utan ett modernt telekommunikationsbolag som är en högklassig förmedlare av information, rörlig bild och tal.

Det föråldrade kopparnätet tjänade sitt syfte i hundra år, men dess kapacitet räcker inte längre till för dagens dataöverföringsbehov. Däremot har ett optiskt fibernät närmast obegränsad kapacitet och en livslängd på minst femtio år. Det stora projektet med att ersätta det föråldrade kopparnätet med ett modernt optiskt fibernät inleddes 2008 och beräknas vara klart till slutet av 2020. Förutom att kopparnätet ersätts med fiber på det tidigare verksamhetsområdet som omfattade Raseborg och Hangö, pågår en utvidgning av fibernätet mot Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Målsättningen är att fibernätet ska nå alla hem på verksamhetsområdet, samtidigt som alla nya fiberabonnenter även skall bli bolagets aktieägare. På det sättet säkerställs att bolaget även i fortsättningen ägs lokalt och fortsätter att arbeta för det lokala samfundets välfärd.

Utvecklingen går vidare och utrustningen blir allt mera kapacitetskrävande vilket betyder att fibern i framtiden ger möjlighet till överföring av mycket mera än 3D- och 4K-bild. De sinnen som kommer att användas i kommunikationerna i framtiden begränsar sig knappast till enbart syn och hörsel, här kan endast fantasin ställa gränser för vart utvecklingen är på väg.

 

Den 26.10.2020 fyllde Karis Telefon 100 år.

Få hundraåringar är lika livliga och smidiga som denna ungdomliga åldring! Nedan kan du se en komprimerad version av vår historia. Kaj Kunnas fungerar som berättarröst för den skojiga animationsfilmen. 

Hundra år av teknisk frammarsch

Från de första telefonledningarna till dagens hypersnabba fiberkablar. Karis Telefons historia har alltid handlat om kablar, men vad de kan användas till har genomgått en ofattbar förändring. På vägen har Karis Telefon arbetat med både tv och mobiltelefoni. Verksamheten har handlat om både ljud och bild, och idag data i alla dess former. Utvecklingen har gått från det mekaniska till det elektroniska och från det analoga till det digitala.

Karis Telefon började sin verksamhet för regionens bästa, och har följt den missionen genom samtliga 100 år. Verksamheten har vuxit, men det lokala har förblivit lokalt. Denna historik följer Karis Telefon från grundandet år 1920till dagens välmående moderna företag. Berättelsen omfattar en rasande snabb utveckling där alltifrån telefonfröknar och modem, till GSM-master och kabel-tv, får plats.

Här kan du läsa våra historiker: 

Bläddra i boken via issuu: Karis Telefons 100-årshistorik (2020)

Karis Telefons 100-årshistorik (2020) 

Karis Telefons 90-årshistorik (2010)