Sponsoreringsansökan för 2023 är stängd, vi tackar för alla ansökningar!

Vi sponsorerar lokala föreningar, arbetsgrupper och personer på våra områden Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Under ansökningstiden i januari-februari 2023 fick vi in väldigt många, fina ansökningar inom alla möjliga olika kategorier, och valde att i år fokusera på sponsorering av idrotts- och kulturverksamhet för barn och ungdomar, fördelat över hela vårt verksamhetsområde

Genom att ordna en öppen sponsoreringsrunda uppmärksammades vi om olika områden som vi gärna vill rikta vår sponsorering mot under de kommande åren. För att möjliggöra stödandet av olika typer av verksamhet på hela vårt område, kommer vi i fortsättningen att bestämma fokus på förhand. 

Nästa ansökningstid är i januari 2024.