Karta över aktiva störningar i Karis Telefons nät

Inga aktiva störningar

Ett servicearbete i nätet kan förorsaka avbrott i konsumenternas tjänster (gäller inte företagsnät och företagsinternet).

Servicearbetet kan även orsaka avbrott i DNS- och SMTP-tjänsterna, vilket påverkar e-postutskick och domänförfrågningar.

Arbetet inleds vid midnatt och beräknas vara slutfört senast kl. 6 på morgonen.

Om tjänsterna inte fungerar som de ska på morgonen:
  • Starta om modemet
  • Starta om dina enheter
  • Felanmäl vid behov


Vi beklagar olägenheterna detta medför.

Vi uppdaterar mjukvaran i Genexis Pure ED504 -modemen i tre omgångar.

  • Natten till måndag 30.1 från och med kl. 1.00.
  • Natten till tisdag 31.1 från och med kl. 1.00.
  • Natten till onsdag 1.2 från och med kl. 1.00.


Uppdateringen tar ca 5 minuter och kräver inga åtgärder av användaren. 

Om ditt modem är avstängt under uppdateringstidpunkten, får modemet automatiskt uppdateringen nästa gång det startas.

Kontakta oss om tjänsterna inte fungerar som vanligt efter uppdateringen.

ED504-modemet används i husbolagens lägenheter.