I mars gick den första ansökningstiden ut för det nya stipendiet som Karis Telefon instiftade. Henrik Ekbloms teknologistipendium riktar sig till högskole- eller yrkeshögskolestuderanden, som bedriver studier inom ICT, datakommunikation eller annan till dessa nära anknuten ny och innovativ teknologi och stipendiets syfte är att främja innovativ teknologisk utveckling i Västnyland.

Karis Telefons styrelse har i år beslutat att tilldela stipendiet på 2000 euro till en sökande, Matias Hiillos, som studerar till diplomingenjör inom fakulteten för teknik- och naturvetenskap på Tammerfors universitet.

Vi fick möjligheten till en distansintervju med Matias, som är i Sydkorea.

”Jag är väldigt tacksam och tagen över stipendiet. Just nu håller jag på med mitt diplomarbete, som är kopplat till att upptäcka epilepsianfall med hjälp av en kamera och mikrofon, och stipendiet är till en stor ekonomisk hjälp nu när jag håller på att slutföra mina studier”, kommenterar Matias.

Han kommer från Ingå och redan i grundskolan och framför allt i gymnasiet framhävdes hans styrkor inom matematik och fysik. Ur universitetets breda examensprogram valde han först teknisk fysik som sitt huvudämne, och har sedan fördjupat sig i beräkningsfysik och medicinsk fysik. Som ett av studiernas intressanta projektarbeten nämner han testning av partikelsensorer. Hans team utvecklade en lösning där sensorer kunde fästas i drönare, vilket skulle möjliggöra fjärrstyrning av emissionsmätningar i exempelvis fabriksområden.

Det var som utbytesstuderande för ett par år sedan som Matias blev bekant med Sydkorea. Landet valdes utifrån dess höga tekniska utveckling samt hans intresse för Asien. Just nu gör Matias sitt diplomarbete där.

”Att landet är en teknologisk föregångare syns här på många sätt i vardagen, men efter en lång vistelse märker man inte dem längre. Tack vare åtskilliga övervakningskameror så är det väldigt tryggt här, man använder inte nycklar till dörrarna, bilar med futuristiska utseenden rör sig ute på gatorna... En liten kulturchock fick jag till först; här uppför man sig mer formellt och föremål ska alltid ges med högra handen, som man stöder med den vänstra. Nu går detta så automatiskt, att jag fortsätter på samma sätt när jag återvänder till Finland. Maten här är väldigt god!”

Än så länge har Matias inga noggranna framtidsplaner. Diplomarbetet, som han gör på uppdrag för företaget Neuro Event Labs Oy, baserar sig på maskininlärning. Det vill han slutföra, varefter han ska utexamineras. Följande mål är att hitta ett intressant jobb, som skulle få innefatta innovativ produktutveckling baserat på nya teknologier.

Matias verkar som en passande person att erhålla stipendiet! Vi önskar Matias enastående utvecklingsprojekt och lycka till fortsättningen!