Kopplingsguide

Fiberbredband

Du får ett textmeddelande när din anslutning är aktiverad. Koppla modemet till el- och datauttag (eller telefonuttag) senast då, all utrustning du behöver finns i modemlådan. Du kan koppla upp till internet trådlöst eller med kabel. Det trådlösa nätet är låst för din säkerhet, koderna finns på fiberterminalen. Gör så här:

 1. Anslut nätterminalen till telefonuttaget i bostaden, det finns två alternativ:

  • Äldre fastigheter med traditionellt telefonkablage har oftast 3-poliga teleuttag placerade i olika rum i bostaden. Nätterminalen kan vanligen anslutas direkt till vilket som helst av dessa. Koppla RJ-11 kabeln till nätterminalens DSL-port och till vägguttaget genom filtret enligt bilden.

  • I modernare fastigheter med nätverkskablage ansluts nätterminalen till teleuttaget med en Ethernet-kabel från den röda WAN-porten. Ofta finns den inkommande signalen i tamburen i den s.k. ”bostadsfördelaren” vart även nätterminalen ofta placeras. Om nätterminalen inte placeras här p.g.a. utrymmesbrist eller motsvarande, så kan inkommande signalen kopplas vidare till valfritt rum genom att koppla en kort Ethernet-kabel mellan porten för inkommande signalen och det aktuella rummets port.

 2. Koppla strömadaptern till nätterminalen och ett ledigt eluttag.

 3. Se till att strömbrytaren är intryckt (ON-läge). Nätterminalen startar och ”Status”-lampan lyser gul. När modemet startat upp lyser lampan grön.

Anslutning av dator med kabel (Ethernet)

4. Genom att ansluta datorn till nätverket med en Ethernet-kabel får du säker tillgång till Fiberbredbandets maximihastighet. Vi rekommenderar att Ethernet-kabel används alltid då det är möjligt. Då nätterminalen placeras bredvid datorn är uppkopplingen väldigt enkel: anslut Ethernet-kabeln till en av nätterminalens Ethernet-portar och datorns nätverksport.

Trådlös anslutning av dator (WLAN/WiFi)

5. I nätterminalen finns som standard en WLAN-sändare (2.4 GHz 802.11 b/g/n, 5 GHz 802.11 a/n/ac) som möjliggör trådlös uppkoppling av t.ex. en bärbar dator med en WLAN-mottagare. Ofta hittar datorn flera trådlösa nätverk så du bör veta namnet (Network) och lösenordet (WiFi-Key) på just ditt trådlösa nätverk, dessa finns skrivna under nätterminalen. Anslut din enhet till det rätta trådlösa nätverket och skriv in lösenordet.

Anslut till wifi

Network och WiFi-Key kan vara angivna till exempel så här:

 • Network: GNX-0010
 • WiFi-Key: ABCDeFGHiJLKMN (detta lösenord har 14 tecken)


Observera att lösenordet kan bestå av siffror samt små och stora bokstäver. Det skall skrivas exakt så som de står angivet under nätterminalen.

Ändra WLAN -funktionerna

WLAN -funktionerna kan vid behov ändras i fiberterminalen på adressen http://192.168.1.1.

 • Användarnamn: admin
 • Lösenord: admin

 


Kom ihåg att överföringshastigheten i det trådlösa nätet varierar och är beroende av många faktorer, det är möjligt att du inte uppnår Fiberbredbandets maximihastighet trådlöst.

De vanligaste faktorerna som påverkar överföringshastigheten är:

 • WLAN-standarden din dator stöder: 2.4 GHz 802.11 b/g/n eller 5 GHz 802.11 a/n/ac
 • hinder som blockerar trådlösa signaler, speciellt hinder som är nära sändarens antenn t.ex. om nätterminalen installeras i ett plåtskåp
 • avståndet mellan nätterminalen och datorn
 • andra trådlösa nätverk i närheten (nätverken kan störa varandra)


Kabel-tv

Kabel-tv-tjänsten baserar sig på DVB-C-kabel-tv-standarden. Om din nuvarande digitalmottagare (tv eller digibox) är kopplad till en traditionell antenn på taket (DVB-T-standard), bör du kontrollera att den också stöder DVB-C-standarden eller skaffa en sådan mottagare.

I de flesta husbolag kopplas antennkabeln från lägenhetens antennuttag till ingången på tv:n eller digiboxen. När mottagaren är kopplad får du kanalerna synliga genom att göra en ny kanalsökning. I vissa fall kan det också krävas en fabriksinställning av mottagaren. Du kan eventuellt behöva hjälp av en auktoriserad tv-installatör (egen bekostnad).

För betalkanalerna behövs ett TV-kort, det kan det hämtas från våra kundbetjäningsställen eller någon av våra återförsäljare. Om din mottagare stöder HD-sändningar bör TV-kortet länkas till din mottagare.