Kopplingsguide för Bolagsbredband

När husbolaget har Bolagsbredband får alla lägenheter varsin internetanslutning med bashastighet. Om den valda bashastigheten inte räcker till dina behov, kan du själv beställa en snabbare, förmånlig tilläggshastighet till din lägenhet. Du ingår ett eget avtal med oss om tilläggshastigheten.

Det installeras en mediaomvandlare och en WiFi-router i lägenheten då fiber kopplas. När de är installerade är bashastigheten kopplad och kan användas, du kan ansluta dig med kabel eller trådlöst. Det trådlösa nätet är låst och koderna finns på WiFi-routern.

Om bostadsbolaget har Ethernet- eller fiberinternnät kan Bolagsbredbandet levereras via det. WiFi-routern eller modemet skall i så fall kopplas till inkommande signalen med Ethernet-kabel, inkommande signalen är normalt i elskåpet. Vi rekommenderar att placera WiFi-routern utanför elskåpet för att försäkra bästa möjliga WiFi-signal. Då det finns Ethernet-uttag i lägenheten kan WiFi-routern placeras i ett annat rum. Koppla WiFi-routern till en Ethernet-port i t.ex. vardagsrummet och notera portens nummer. Koppla sedan i elskåpet en Ethernet-kabel mellan porten med samma nummer och inkommande signalen.

Tidigare har Bolagsbredband kunnat levereras via bostadsbolagets koppar internnät, modemet kopplas i de fallen till lägenhetens telefonuttag.

Anslutning av dator med kabel (Ethernet)

Genom att ansluta datorn till nätverket med en Ethernet-kabel får du säker tillgång till internetanslutningens maximihastighet. Vi rekommenderar att Ethernet-kabel används alltid då det är möjligt. Anslut Ethernet-kabeln till en av WiFi-routerns två Ethernet-portar och datorns nätverksport.

Trådlös anslutning av dator (WLAN/WiFi)

WiFi-routern (2.4 GHz 802.11 b/g/n, 5 GHz 802.11 a/n/ac/ax) möjliggör trådlös uppkoppling av t.ex. en bärbar dator med en WLAN-mottagare. Ofta hittar datorn flera trådlösa nätverk så du bör veta namnet (Network) och lösenordet (WiFi-Key) på just ditt trådlösa nätverk, dessa finns skrivna under WiFi-routern. Anslut din enhet till det rätta trådlösa nätverket och skriv in lösenordet.

Anslut till wifi

Network och WiFi-Key kan vara angivna till exempel så här:

  • Network: GNX-0010
  • WiFi-Key: ABCDeFGHiJLKMN (detta lösenord har 14 tecken)


Observera att lösenordet kan bestå av siffror samt små och stora bokstäver. Det skall skrivas exakt så som de står angivet under nätterminalen.

Ändra WLAN -funktionerna

WLAN -funktionerna kan vid behov ändras i fiberterminalen på adressen http://192.168.1.1.

  • Användarnamn: admin
  • Lösenord: genx0s

 


Kom ihåg att överföringshastigheten i det trådlösa nätet varierar och är beroende av många faktorer, det är möjligt att du inte uppnår Fiberbredbandets maximihastighet trådlöst.

De vanligaste faktorerna som påverkar överföringshastigheten är:

  • WLAN-standarden din apparat stöder: 2.4 GHz 802.11 b/g/n eller 5 GHz 802.11 a/n/ac/ax
  • hinder som blockerar trådlösa signaler, t.ex. om WiFi-routern installeras i ett plåtskåp
  • avståndet mellan WiFi-routern och din apparat
  • andra trådlösa nätverk i närheten (nätverken kan störa varandra)