Du kan göra en felanmälan till oss, om du märkt ett fel eller en störning i din anslutning. Kontrollera först våra driftsmeddelanden för att se om inplanerade underhållsarbeten, övriga avbrott eller allmänna störningar är förklaringen till ditt problem.

Som första hjälp har vi samlat några vanliga problem och lösningar att bekanta sig med, speciellt utanför våra öppethållningstider. Du kan hitta lösningen på ditt problem bland dem.

Felsökning och -anmälan