Så här gör du en kanalsökning

Ofta sköter nyare tv:n uppdateringar automatiskt, men ibland kan du själv behöva göra en kanalsökning och potentiellt även en fabriksåterställning.

Genom att följa anvisningarna för din tv eller digibox är det lätt att göra en kanalsökning. Du följer med i kanalsökningens olika skeden direkt på skärmen. Kanalsökningen startas på olika sätt beroende på apparat. De flesta apparater har ändå en MENU-knapp, under vilken en tilläggsmeny finns med INSTÄLLNINGAR, INSTALLATION eller SÖK.

Länkar till de vanligaste tv-tillverkarnas anvisningssidor

Exempel på kanalsökning