Det tekniska stödet till F-Secures fristående appar Freedome VPN och ID Protection upphör den 31.3.2024. Detta innebär att apparna inte längre uppdateras.

Apparna kommer fortsatt att fungera, men vi rekommenderar att man inte använder dem efter den 31.3.2024 på grund av försämrade datasäkerhetsegenskaper.

De som beställer på F-Secure dataskydd har tillgång till F-Secure Total -appen som innehåller motsvarande egenskaper som Freedome VPN och ID Protection. Försäkra dig om att du laddat ner och tagit i bruk Total-appen i alla dina enheter.

Har du enheter som är kopplade till gamla licenser? 

Detta kan kontrolleras genom att logga in på F-Secures dataskyddsportal via inloggningssidan. När du är inloggad kan du frigöra licenserna.

Vad menas med gamla appar?

Här kan du läsa den gamla nyheten om F-Secures tjänsteändring i februari 2023. 

Har du ännu ID Protection -appen i bruk?

Om du har ID Protection i bruk och du har sparat lösenord i lösenordshanteraren, bör du sammanslå lösenorden med F-Secure Total -appen, före du avinstallerar ID Protection -appen. Det är enkelt att sammanslå dessa och appen vägleder dig. För att kunna göra sammanslagningen måste du först installera Total-appen på samma enhet som du har ID Protection -appen.

Efter att du gjort sammanslagningen, ska du ännu kontrollera att alla lösenord säkert flyttats till Total-appen. Avinstallera inte ID Protection -appen innan du dubbelkollat att allt är i skick. Efter att man avinstallerar den gamla appen går det inte längre att återställa lösenorden eller att flytta dem till den nya appen.

Vi rekommenderar även att du tar tjänsten i bruk i minst två enheter. På detta vis säkerställer du att dina lösenord alltid finns sparade och tillgängliga även om en enhet går sönder.