Det har upptäckts problem med Windows 8 och 10 och uppkopplingen till internet. Problemet har upptäckts globalt och gäller både fasta och mobila internetförbindelser oberoende av vilken operatör du har.

För att tillfälligt avlägsna problemet bör du starta om din dator genom att hålla in ”shift”-tangenten samtidigt som du från startmenyn stänger av datorn på ”stäng av” (eller ”shut down”). När man sedan startar om datorn, fungerar förbindelsen normalt. Alternativt välj  "starta om" (eller "restart") från menyn. Om problemen fortsätter efter omstarten kontakta oss.

För att få det egentliga problemet reparerat måste datorns viloläge-funktioner helt kopplas bort, då stängs datorn av istället för att gå i viloläge. Hjälp med detta fås från de lokala IT-företagen.