Verksamhetsåret 2023

Med utgången av år 2023 avslutade Karis Telefon sitt 103:e verksamhetsår. Året påverkades bland annat av Rysslands fortsatta invasionskrig i Ukraina, men också av en ökande allmän oro i världen. Karis Telefons verksamhet fortsatte trots allt enligt plan.

Karis Telefon uppfyllde sitt grundsyfte genom att erbjuda och upprätthålla kvalitativa fibertjänster även under år 2023. Tjänsterna fungerade utan störningar. Leveranserna av nya anslutningar påverkades av en tidig vinter, vilket i praktiken innebar att leveransen av ett antal redan beställda FTTH anslutningar sköts fram till våren 2024. På FTTB sidan fortsatte den positiva utvecklingen genom flera nya fiberanslutna bostadsbolag bland annat i Kyrkslättregionen.

En av årets största satsningar var deltagandet i Ingå kommuns upphandling för förverkligandet av ett av kommunen och EU delfinansierat glesbygdsfibernät på alla outbyggda områden i kommunen. Karis Telefon, som aldrig tidigare byggt fibernät med stödfinansiering, vann upphandlingen och blev således vald till leverantör av nätet. Marknadsföringen och försäljningen startade vid årsskiftet 2023 - 2024 och allting ska vara utbyggt och klart före utgången av år 2025.

Omsättningen var 7,7 milj. €, vilket innebar en ökning med +1,6 % från föregående år. Rörelsevinsten var 969 t€ och räkenskapsårets resultat var 491 t€. Investeringarna i fiberinfrastruktur uppgick till 2,71 milj. €. Bolaget har i enlighet med sin investeringsplan investerat sammanlagt 36 milj. € i fiberinfrastruktur sedan år 2008.

Nyckeltal 2023202220212020
Omsättning teur 7702 7577 7416 6766
Omsättningens förändring, % % 1,6 2,2 9,6 3,7
Rörelsevinst (EBIT) teur 969 978 1313 535
EBIT-% % 12,6 12,9 17,7 7,9
Räkenskapsårets resultat teur 491 -56 183 -224


Den stora efterfrågan på fiberanslutningar fortsatte. Fiber-internetanslutningarnas antal (FTTH + FTTB + företag) steg med 8 % till 10 645 st.

Antalet kabel-tv-tjänster ökade med 3,3 % till sammanlagt 14 735. TV-kortens antal minskade med 2 % till 4 165. Även antalet företagsanslutningar och försäljningen till övriga teleoperatörer ökade under året.

Det lokala ägandet fortsatte att stärkas under året i takt med att nya ägarkunder kopplades in. Genom att ha ägandet kopplat till fiberaktieanslutningarna garanterar vi att makten förblir på lokalnivå och att nyttan av vår verksamhet kommer ägarkunderna till godo i enlighet med bolagsordningen.

 

Med utgången av år 2022 avslutade Karis Telefon sitt 102: a verksamhetsår. Året, som kantades av Rysslands invasionskrig i Ukraina och en elkris, var trots allt som helhet ett bra år för Karis Telefon. Efterfrågan på fibertjänster var fortsättningsvis hög.


Karis Telefon uppfyllde sitt grundsyfte att erbjuda och upprätthålla kvalitativa fibertjänster för sina ägarkunder även under år 2022. Tjänsterna fungerade utan störningar och leveranserna av nya anslutningar fungerade bra trots stor efterfrågan och en tidig vinter i början på december. Fibernätets utbyggnad i Kyrkslätt fortsatte enligt plan.


Omsättningen var 7,577 milj. €, vilket innebar en ökning med +2,2 % från föregående år. Rörelsevinsten var 978 t€ och räkenskapsårets resultat var -56 t€. Investeringarna i fiberinfrastruktur uppgick till 2,94 milj. €. Bolaget har i enlighet med sin investeringsplan investerat sammanlagt 33,5 milj. € i fiberinfrastruktur sedan år 2008.


Den stora efterfrågan på fiberanslutningar fortsatte. Fiber-internetanslutningarnas antal steg med 10 % till 9 910 st.


Kabel-tv-tjänstens antal fortsatte att öka, även om trenden där allt fler kunder nöjer sig med endast bredband fortsatte. Antalet kabel-tv-tjänster ökade med 3,7 % till sammanlagt 14 266 st. Även företagsanslutningarna och försäljningen till övriga teleoperatörer ökade under året.


Det lokala ägandet fortsatte att stärkas under året i takt med att nya ägarkunder kopplades in. Genom att ha ägandet kopplat till fiberaktieanslutningarna garanterar vi att makten förblir på lokalnivå och att nyttan av vår verksamhet kommer de lokala ägarkunderna till godo.

Med utgången av år 2021 avslutade Karis Telefon sitt 101:a verksamhetsår. Året, som fortsättningsvis kantades av coronapandemin, var som helhet ett bra år för företaget. Tjänsterna fungerade utan störningar och leveranserna av nya anslutningar fungerade bra trots brådskan som orsakades av en stor efterfrågan. Under året togs en ny fibercentral i bruk i Kyrkslätt och samtidigt byggdes nätet ut till bland annat flera områden i Kyrkslätt centrum. Således sträcker sig Karis Telefons optiska fibernät från Hangö till Kyrkslätt i dagsläget. År 2021 var det första året med enbart fiberbaserade tjänster, till påföljd av att de sista traditionella koppartjänsterna stängdes under föregående år.


Omsättningen var 7,416 milj. €, vilket innebar en ökning med +9,6% från föregående år. Rörelsevinsten var 1,3 milj. € och räkenskapsårets resultat var 183 000 €. Investeringarna i infrastruktur uppgick till 3,84 milj. €. Bolaget har i enlighet med sin investeringsplan investerat sammanlagt 30,8 milj. € i fiberinfrastruktur sedan år 2008.


Den stora efterfrågan på fiberanslutningar fortsatte. Fiberanslutningarnas antal steg med 12 % till 9 060 st. Antalet kabel-tv tjänster ökade till sammanlagt 13 759 st. Även företags-anslutningarna och försäljningen till övriga teleoperatörer ökade under året.


Det lokala ägandet fortsatte att stärkas under året i takt med att nya ägarkunder kopplades in. Genom att ha ägandet kopplat till fiberaktieanslutningarna garanterar vi att makten förblir på lokalnivå och att nyttan av vår verksamhet kommer de lokala ägarkunderna till godo.