Kuituverkon suunnittelu Inkoon maaseudulle on aloitettu!

Maastosuunnittelijamme tulevat ottamaan yhteyttä alueen tiekuntiin sopiakseen kaivuureiteistä.

Emme valitettavasti ehdi olemaan yhteydessä kaikkiin projektialueen tiekuntiin ennen tulevia vuosikokouksia, joten pyytäisimme tiekuntia käsittelemään tulevat kaapelien sijoitustarpeemme alueelleen seuraavasti:

  1. Kirjatkaa kuituverkon rakentaminen käsiteltäväksi kohdaksi vuosikokouksenne esityslistaan.

  2. Keskustelkaa ja sopikaa suuntaviivat kuitukaapelien sijoittamiselle tiekuntanne hallinnoimalle tiealueelle ottaen huomioon ojarummut, muut rajoitteet ja toiveet. Tiealueen ulkopuolelle sijoitettavista kaapeleista ja niiden reiteistä keskustelemme erikseen kyseisten kiinteistöjen omistajien kanssa.

  3. Valtuuttakaa tiekunnan edustaja sopimaan ja hyväksymään kaapeleiden kaivuu ja sijoittaminen tiealueelle.